Người dùng hệ thống

Người dùng hệ thống cho phép kiểm tra người dùng nào đang chạy website gì và kiểm tra dung lượng đã sử dụng. Bạn có thể xem thông tin về người dùng hệ thống tại bảng điều khiển quản lý của máy chủ.